BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין תקשורת

ייעוץ וליווי גופים בתחומי התקשורת וייצוגם בתהליכי רגולציה ורישוי לגופים הכפופים לתחום התקשורת : אינטרנט טלווזיה, רדיו, טלפוניה, טלקום ודואר

(*) במאי 2021 משרד אשר חלד התמזג למשרד ש. הורביץ ושות'. הפעילות בתחום דיני העבודה כוללת את פעילות המשרד הממוזג.