BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין מסחרי

ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות מקומיים במגוון תחומים של המשפט העסקי, בהסכמים מסחריים ועסקיים.

(*) במאי 2021 משרד אשר חלד התמזג למשרד ש. הורביץ ושות'. הפעילות בתחום דיני העבודה כוללת את פעילות המשרד הממוזג.