BDI

תעשייה

מכוני תערובת

דירוג 2018 שם חברה לוגו
דירוג 2018 שם חברה לוגו
1 אמבר - מכון לתערובת
2 מילובר מכון מרכזי לתערובות
3 קבוצת תדמיר ניהול והפעלה
4 צמח תערובת אגודה חקלאית שיתופית
5 אסם הגליל
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים