BDI

תעשייה

מכוני תערובת

דירוג 2018 שם חברה לוגו
דירוג 2018 שם חברה לוגו
1 אמבר - מכון לתערובת
2 מילובר מכון מרכזי לתערובות
3 קבוצת תדמיר ניהול והפעלה
4 צמח תערובת אגודה חקלאית שיתופית
5 אסם הגליל
  • חברה ממשלתית
  • חברה נסחרת
  • חברה פרטית
  • מועסקים באמצעות החברה
  • נסחרת באירופה
  • נסחרת בארה"ב
  • נסחרת במקביל
  • נסחרת בתל-אביב
  • נתוני הקבוצה
  • נתונים מוערכים