BDI

תעשייה

מוצרי בניה ותשתית

דירוג 2021 שם חברה לוגו
1
תעשיות רדימיקס (ישראל)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
2 שפיר מחצבות ותעשיות
3 אבן קיסר
4 נשר מפעלי מלט ישראליים
5
הנסון ישראל (HeidelbergCement Group)
6 טמבור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
7 קבוצת חמת
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
8 אקרשטיין תעשיות
9 אשטרום תעשיות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
10 נירלט צבעים
11
אורבונד תעשיות גבס ומוצריו
12 פזקר
13 מחצבות כפר גלעדי
14 איטונג ישראל
15 אורן פלמ"ח צובה אגודה שיתופית חקלאית  
16 קשת פרימה תוספות מזון לבע"ח
17 א. בטון מואסי
18
תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ
19 ארפל אלומאיר
20 י. זהבי - חרושת מרצפות
21 טרמודן
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש