BDI

תעשייה

אנרגיה חלופית וסולארית

דירוג 2021 שם חברה
1 סולראדג' טכנולוגיות
2 אורמת מערכות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
3 או. פי. סי. אנרגיה
4 כרומגן
5 אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות
6 ורידיס איכות הסביבה - אנרגיה ושירותים (לשעבר ואוליה)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש