BDI

מסחר

עץ מסחר

דירוג 2020 שם חברה
1
אורדילן חברה ליבוא ושיווק
2 בירמן עצים ופירזול
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
3 מרכז הפורמיקה אברבוך (שיווק)
4 לבידי לביא מסחר ושווק
5 אשדוד סחר עץ
6 סגול שיווק והשקעות
7 אינטרלן
8 דוד שטסל ושות
9 ברותים שיווק
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש