BDI

מסחר

מוצרי בניה, אינסטלציה ותשתית

דירוג 2021 שם חברה לוגו
1 מנדלסון תשתיות ותעשיות
2 א.א.א. טסה
3
ש. אל אחזקות
4 קבוצת נגב
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
5 קבוצת טובול
6 כרמית מיסטר פיקס
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
7 י י ח חרש
8 מודי יבוא ושיווק
9 שיש אלוני
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
10 חסון פ.ע.
11 ד.י. מגריזו
12 טופולסקי ושות'
13 יהודה יצוא ויבוא בינלאומי (1971)
14 ש.א.ח.פ. הנדסה (1979)
15 ניצבים ע.צ.מ.ה
16 א.י. אדיר - ברזל בנין וחומרי בניה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש