BDI

מסחר

מוצרי בניה, אינסטלציה ותשתית

דירוג 2020 שם חברה
1 מנדלסון תשתיות ותעשיות
2 א.א.א. טסה
3
ש. אל אחזקות
4 קבוצת נגב
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
5 קבוצת טובול
6 כרמית מיסטר פיקס
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
7 שיש אלוני
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
8 חסון פ.ע.
9 י י ח חרש
10 מודי יבוא ושיווק
11 ד.י. מגריזו
12 טופולסקי ושות'
13 ניצבים ע.צ.מ.ה
14 יהודה יצוא ויבוא בינלאומי (1971)
15 א.י. אדיר - ברזל בנין וחומרי בניה
16 ט.מ. אבו ראס לחומרי בניין וברזל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש