BDI

מסחר

מוצרי בניה, אינסטלציה ותשתית

דירוג 2016 שם חברה
1 מנדלסון תשתיות ותעשיות
2
ש. אל אחזקות
3 א.א.א. טסה
4 ד.י. מגריזו
5 קבוצת טובול
6 חסון פ.ע.
7 מודי יבוא ושיווק
8 כרמית מיסטר פיקס
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
9 שיש אלוני
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
10 טופולסקי ושות'
11 י י ח חרש
12 יהודה יצוא ויבוא בינלאומי (1971)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש