BDI

מסחר

מוצרי בניה, אינסטלציה ותשתית

דירוג 2015 שם חברה
דירוג 2015 שם חברה
1 מנדלסון - ש.בר
2
קבוצת ש. אל
3 א.א.א. טסה
4 ד.י. מגריזו
5 חסון פ.ע.
6 קבוצת טובול
7
כרמית מיסטר פיקס
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
8 טופולסקי ושות'
9 שיש אלוני
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
10 מודי יבוא ושיווק
11 י י ח חרש
12 יהודה יצוא ויבוא בינלאומי (1971)
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים