BDI

מסחר

סיטונאות, קוסמטיקה, פרמצבטיקה וכימיקלים

דירוג 2018 שם חברה
1 פרוקטר אנד גמבל - דיפלומט מפיצים
2 קבוצת ניאופרם
3 שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת
4 נובולוג
5 ש. שסטוביץ
6 כמיפל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
7 אילקס מדיקל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
8 מדיסון פארמה
9 כימוביל
10 ארכים
11 גלקסוסמיתקליין (ישראל)
12 סאנופי
13 פייזר פרמצבטיקה ישראל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
14 אלקליל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
15 קבוצת דנשר
16 לילית קוסמטיקה
17 כ.צ.ט.
18 ע. לפידות פרמצויטיקלס
19 Reckitt Benckiser
20 ד.ד.ש. מפיצי הדרום
21 אלפא חברה לקוסמטיקה
22 איי.פי.אס. ישראל פולימרס סרוויסס
23 א.פ.י. חורי הפצה
24 הנמל אריזות ושווק
25 קפוא-זן תעשיות מזון
26 יעקב יעקבי ובניו
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים