BDI

מסחר

סיטונאות, קוסמטיקה, פרמצבטיקה וכימיקלים

דירוג 2016 שם חברה
1 פרוקטר אנד גמבל - דיפלומט מפיצים
2 נובולוג
3 קבוצת ניאופרם
4 שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת
5 ש. שסטוביץ
6 כמיפל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
7 מדיסון פארמה
8 ארכים
9 אילקס מדיקל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
10 כימוביל
11 גלקסוסמיתקליין (ישראל)
12 פייזר פרמצבטיקה ישראל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
13 קבוצת דנשר
14 לילית קוסמטיקה
15 כ.צ.ט.
16 ע. לפידות פרמצויטיקלס
17 אלקליל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
18 ד.ד.ש. מפיצי הדרום
19 איי.פי.אס. ישראל פולימרס סרוויסס
20 ניקוי הגליל 91
21 א.פ.י. חורי הפצה
22 הנמל אריזות ושווק
23 אלפא חברה לקוסמטיקה
24 יעקב יעקבי ובניו
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים