BDI

מסחר

סיטונאות מזון, קוסמטיקה, פרמצבטיקה וכימיקלים

דירוג 2016 שם חברה
דירוג 2016 שם חברה
1 דיפלומט מפיצים (1968)
2 נובולוג
3 ניאופרם
4 שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת
5 ש. שסטוביץ
6 כמיפל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
7 מדיסון פארמה
8 ארכים
9 אילקס מדיקל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
10 כימוביל
11 גלקסוסמיתקליין (ישראל)
12 פייזר פרמצבטיקה ישראל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
13 קבוצת דנשר
14 לילית קוסמטיקה
15 כ.צ.ט.
16 ע. לפידות פרמצויטיקלס
17 אלקליל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
18 ד.ד.ש. מפיצי הדרום
19 איי.פי.אס. ישראל פולימרס סרוויסס
20 ניקוי הגליל 91
21 א.פ.י. חורי הפצה
22 הנמל אריזות ושווק
23 אלפא חברה לקוסמטיקה
24 יעקב יעקבי ובניו
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים