BDI

מסחר

סיטונאות, קוסמטיקה, פרמצבטיקה וכימיקלים

דירוג 2015 שם חברה
1 דיפלומט מפיצים (1968)
2 נובולוג
3 ניאופרם
4 שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת
5 כמיפל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
6 ש. שסטוביץ
7 ארכים
8 כימוביל
9 מדיסון פארמה
10 אילקס מדיקל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
11 גלקסוסמיתקליין (ישראל)
12 פייזר פרמצבטיקה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
13 לילית קוסמטיקה
14 כ.צ.ט.
15 ע. לפידות פרמצויטיקלס
16 קבוצת דנשר
17 אלקליל (אסתי לאודר)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
18 ד.ד.ש. מפיצי הדרום
19 א.פ.י. חורי הפצה
20 איי.פי.אס. ישראל פולימרס סרוויסס
21 ניקוי הגליל 91
22 הנמל אריזות ושווק
23 אלפא חברה לקוסמטיקה
24 יעקב יעקבי ובניו
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש