BDI

מסחר

סיטונאות, קוסמטיקה, פרמצבטיקה וכימיקלים

דירוג 2015 שם חברה
דירוג 2015 שם חברה
1 דיפלומט מפיצים (1968)
2 נובולוג
3 ניאופרם
4 שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת
5 כמיפל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
6 ש. שסטוביץ
7 ארכים
8 כימוביל
9 מדיסון פארמה
10 אילקס מדיקל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
11 גלקסוסמיתקליין (ישראל)
12 פייזר פרמצבטיקה ישראל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
13 לילית קוסמטיקה
14 כ.צ.ט.
15 ע. לפידות פרמצויטיקלס
16 קבוצת דנשר
17 אלקליל (אסתי לאודר)
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
18 ד.ד.ש. מפיצי הדרום
19 א.פ.י. חורי הפצה
20 איי.פי.אס. ישראל פולימרס סרוויסס
21 ניקוי הגליל 91
22 הנמל אריזות ושווק
23 אלפא חברה לקוסמטיקה
24 יעקב יעקבי ובניו
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים