BDI

מסחר

סיטונאות, קוסמטיקה, פרמצבטיקה וכימיקלים

דירוג 2015 שם חברה
1 פרוקטר אנד גמבל - דיפלומט מפיצים
2 נובולוג
3 קבוצת ניאופרם
4 שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת
5 כמיפל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
6 ש. שסטוביץ
7 ארכים
8 כימוביל
9 מדיסון פארמה
10 אילקס מדיקל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
11 גלקסוסמיתקליין (ישראל)
12 פייזר פרמצבטיקה ישראל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
13 לילית קוסמטיקה
14 כ.צ.ט.
15 ע. לפידות פרמצויטיקלס
16 קבוצת דנשר
17 אלקליל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
18 ד.ד.ש. מפיצי הדרום
19 א.פ.י. חורי הפצה
20 איי.פי.אס. ישראל פולימרס סרוויסס
21 ניקוי הגליל 91
22 הנמל אריזות ושווק
23 אלפא חברה לקוסמטיקה
24 יעקב יעקבי ובניו
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים