BDI

מסחר

מחשבים וציוד נלווה

דירוג 2018 שם חברה
דירוג 2018 שם חברה
1 י ב מ ישראל
2 קומפיוטר סי דאטה
3 HPE
4 גטר גרופ  
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
5 אזטק טכנולוגיות (1984)
6 אייבורי מחשבים
7 סי.אמ.אס. קומפיוסנטר
8 הראל טכנולוגיות מידע
9 טכנו רצף  
10 בנדא מגנטיק
11 י.א. מיטווך ובניו
12 אמטל מחשבים
13 יניר מערכות
14 דטה טק פתרונות מתקדמים
15 טריפל סי מחשוב ענן
16 מור לוי טכנולוגיות
17 יזמקו
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים