BDI

מסחר

מחשבים וציוד נלווה

דירוג 2017 שם חברה
דירוג 2017 שם חברה
1 י ב מ ישראל
2 קומפיוטר סי דאטה
3 א.מ.ת. מיחשוב
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
4 גטר גרופ  
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
5 אייבורי מחשבים
6 סי.אמ.אס. קומפיוסנטר
7 אזטק טכנולוגיות (1984)
8 הראל טכנולוגיות מידע
9 טכנו רצף  
10 בנדא מגנטיק
11 י.א. מיטווך ובניו
12 אמטל מחשבים
13 מור לוי טכנולוגיות
14 דטה טק פתרונות מתקדמים
15 יניר מערכות
16 טריפל סי מחשוב ענן
17 יזמקו
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים