BDI

מסחר

מחשבים וציוד נלווה

דירוג 2016 שם חברה
דירוג 2016 שם חברה
1 HPE
2 י ב מ ישראל
3 קומפיוטר סי דאטה
4 א.מ.ת. מיחשוב
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
5 גטר גרופ  
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
6 סי.אמ.אס. קומפיוסנטר
7 אזטק טכנולוגיות (1984)
8 אייבורי מחשבים
9 הראל טכנולוגיות מידע
10 טכנו רצף  
11 בנדא מגנטיק
12 י.א. מיטווך ובניו
13 אמטל מחשבים
14 דטה טק פתרונות מתקדמים
15 יניר מערכות
16 מור לוי טכנולוגיות
17 יזמקו
18 טריפל סי מחשוב ענן
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים