BDI

מסחר

מחשבים וציוד נלווה

דירוג 2015 שם חברה
1 HPE
2 י ב מ ישראל
3 קומפיוטר סי דאטה
4 א.מ.ת. מיחשוב
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
5 גטר גרופ  
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
6 סי.אמ.אס. קומפיוסנטר
7 אייבורי מחשבים
8 אזטק טכנולוגיות (1984)
9 הראל טכנולוגיות מידע
10 טכנו רצף  
11 בנדא מגנטיק
12 י.א. מיטווך ובניו
13 אמטל מחשבים
14 יניר מערכות
15 דטה טק פתרונות מתקדמים
16 יזמקו
17 טריפל סי מחשוב ענן
18 מור לוי טכנולוגיות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש