BDI

הכי טוב לעבוד

ליסינג תפעולי ורכב - הכי טוב לעבוד

דירוג 2017 שם חברה
דירוג 2017 שם חברה
1 יוניון מוטורס
2
קבוצת כלמוביל
3 צ'מפיון מוטורס
4 דלק מוטורס
5 קרסו מוטורס
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
6 מאיר חברה למכוניות ומשאיות
7 סוכנות מכוניות לים התיכון
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים