BDI

הכי טוב לעבוד

ציוד רפואי- הכי טוב לעבוד

דירוג 2019 שם חברה לוגו
דירוג 2019 שם חברה לוגו
1 פיליפס מדיקל סיסטמס טכנולוג'יס
2 ג'י. אי הלט'קר
3 ביוסנס וובסטר (ישראל)
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים