BDI

הכי טוב לעבוד

שירותי בריאות- הכי טוב לעבוד

דירוג 2017 שם חברה
דירוג 2017 שם חברה
1 לאומית שירותי בריאות
2 שירותי בריאות כללית
3 מכבי שירותי בריאות
4 מאוחדת
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים