BDI

הכי טוב לעבוד

דלקים ותשתיות נפט- הכי טוב לעבוד

דירוג 2019 שם חברה לוגו
דירוג 2019 שם חברה לוגו
1 חברת קו צינור אילת אשקלון
2 קבוצת דלק
3 פז חברת נפט
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
4 נובל אנרג'י
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים