BDI

כרטיסי אשראי - סליקה ונכיון

חברות כרטיסי אשראי- לפי מספר כרטיסים

דירוג 2015 שם חברה
דירוג 2015 שם חברה
1
ישראכרט
2 max מבית לאומי קארד
3
Cal - כרטיסי אשראי לישראל
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים