BDI

כרטיסי אשראי - סליקה ונכיון

חברות כרטיסי אשראי- לפי מספר כרטיסים

דירוג 2018 שם חברה לוגו
דירוג 2018 שם חברה לוגו
1
ישראכרט
2
מקס מבית לאומי קארד
3
ויזה כאל
  • חברה ממשלתית
  • חברה נסחרת
  • חברה פרטית
  • מועסקים באמצעות החברה
  • נסחרת באירופה
  • נסחרת בארה"ב
  • נסחרת במקביל
  • נסחרת בתל-אביב
  • נתוני הקבוצה
  • נתונים מוערכים