BDI

כרטיסי אשראי - סליקה ונכיון

דורגו במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״. ודירוג נוסף לפי מספר כרטיסים מונפקים ופעילים.

דירוג 2020 שם חברה
1
ישראכרט
2
Cal
3 MAX
4 גמא ניהול וסליקה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש