BDI

כרטיסי אשראי - סליקה ונכיון

דורגו במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״. ודירוג נוסף לפי מספר כרטיסים מונפקים ופעילים.

דירוג 2017 שם חברה
דירוג 2017 שם חברה
1
ישראכרט בע"מ
2
Cal - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
3 MAX מבית לאומי קארד
4 גמא ניהול וסליקה
  • חברה ממשלתית
  • חברה נסחרת
  • חברה פרטית
  • מועסקים באמצעות החברה
  • נסחרת באירופה
  • נסחרת בארה"ב
  • נסחרת במקביל
  • נסחרת בתל-אביב
  • נתוני הקבוצה
  • נתונים מוערכים