BDI

החזקה

חברות החזקה על פי הון עצמי

דירוג 2020 שם חברה
1 קבוצת עזריאלי
2 החברה לישראל
3 אקויטל
4 פ.י.ב.י. אחזקות
5 קבוצת דלק
6 קבוצת אריסון
7 אלרוב נדל"ן ומלונאות
8 ערד השקעות ופתוח תעשיה
9 השקעות מפעלי פדרמן
10 חברת השקעות דיסקונט
11
שיכון ובינוי
12 אלקו
13 קנון הולדינגס
14 אלון רבוע כחול ישראל
15 קבוצת שלמה
16 צור שמיר אחזקות
17 מבטח שמיר אחזקות
18 קבוצת אמפא
19 קרור אחזקות
20 אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.)
21 כנפיים אחזקות
22 לפידות קפיטל
23 אלעזרא החזקות
24 קרדן ישראל
25 אפקון החזקות
- אלרון תעשיה אלקטרונית
26 לידר החזקות והשקעות