BDI

החזקה

חברות החזקה על פי הון עצמי

דירוג 2019 שם חברה
1 קבוצת עזריאלי
2 החברה לישראל
3 קבוצת דלק
4 אקויטל
5 פ.י.ב.י. אחזקות
6 חברת השקעות דיסקונט
7 קבוצת אריסון
8 אלרוב נדל"ן ומלונאות
9 כלכלית ירושלים
10 השקעות מפעלי פדרמן
11 ערד השקעות ופתוח תעשיה
12
שיכון ובינוי
13 קנון הולדינגס
14 אלקו
15 אלון רבוע כחול ישראל
16 אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group
- דרבן השקעות
17 צור שמיר אחזקות
18 חברת הכשרת הישוב בישראל
19 קבוצת שלמה
20 כנפיים אחזקות
21 מבטח שמיר אחזקות
22 קבוצת אמפא
23 אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.)
24 קרור אחזקות
25 קרדן ישראל
26 אלעזרא החזקות
27 אפקון החזקות
- אלרון תעשיה אלקטרונית
28 לידר החזקות והשקעות