BDI

החזקה

חברות החזקה על פי הון עצמי

דירוג 2016 שם חברה
1 קבוצת עזריאלי
2 קבוצת דלק
3 החברה לישראל
4 קבוצת אריסון
5 פ.י.ב.י. אחזקות
6 חברת השקעות דיסקונט
7 קנון הולדינגס
8 אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group
- אי די בי חברה לפיתוח
9 אלרוב נדל"ן ומלונאות
10 כלל תעשיות
11 השקעות מפעלי פדרמן
12 אלון חברת הדלק לישראל
13 ערד השקעות ופתוח תעשיה
14 כלכלית ירושלים
-
שיכון ובינוי
15 אלקו
- דרבן השקעות
16 מבטח שמיר אחזקות
17 חברת הכשרת הישוב בישראל
18 קבוצת שלמה
19 קבוצת יורוקום
20 קבוצת אמפא
21 קרור אחזקות
22 קרדן יזמות
23 אפקון החזקות
24 קבוצת קרדן
25 כנפיים אחזקות
- אלרון תעשיה אלקטרונית
- אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
26
המשביר 365 בע"מ
27 אינטר גאמא חברה להשקעות