BDI

החזקה

חברות החזקה על פי הון עצמי

דירוג 2016 שם חברה
דירוג 2016 שם חברה
1 קבוצת עזריאלי
2 קבוצת דלק
3 החברה לישראל
4 קבוצת אריסון
5 פ.י.ב.י. אחזקות
6 חברת השקעות דיסקונט
7 קנון הולדינגס
8 אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group
- אי די בי חברה לפיתוח
9 אלרוב נדל"ן ומלונאות
10 כלל תעשיות
11 השקעות מפעלי פדרמן
12 אלון חברת הדלק לישראל
13 ערד השקעות ופתוח תעשיה
14 כלכלית ירושלים
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
-
שיכון ובינוי
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
15 אלקו
- דרבן השקעות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
16 מבטח שמיר אחזקות
17 חברת הכשרת הישוב בישראל
18 קבוצת שלמה
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
19 קבוצת יורוקום
20 קבוצת אמפא
21 קרור אחזקות
22 קרדן יזמות
23
אפקון החזקות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
24 קבוצת קרדן
25 כנפיים אחזקות
- אלרון תעשיה אלקטרונית
- אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
26 המשביר 365 החזקות בע"מ
27 אינטר גאמא חברה להשקעות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים