BDI

החזקה

חברות החזקה על פי הון עצמי

דירוג 2015 שם חברה
1 החברה לישראל
2 קבוצת עזריאלי
3 קבוצת דלק
4 קבוצת אריסון
5 פ.י.ב.י. אחזקות
6 אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group
7 קנון הולדינגס
8 חברת השקעות דיסקונט
9 אלון חברת הדלק לישראל
10 כלל תעשיות
11 אלרוב נדל"ן ומלונאות
- אי די בי חברה לפיתוח
12 השקעות מפעלי פדרמן
13 כלכלית ירושלים
14 ערד השקעות ופתוח תעשיה
-
שיכון ובינוי
15 אלקו
- דרבן השקעות
16 חברת הכשרת הישוב בישראל
17 קבוצת יורוקום
18 קבוצת שלמה
19 מבטח שמיר אחזקות
- אלרון תעשיה אלקטרונית
20 קרור אחזקות
21 קבוצת אמפא
22 כנפיים אחזקות
23 קבוצת קרדן
24 קרדן יזמות
- אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
25 אפקון החזקות
26 אינטר גאמא חברה להשקעות
27 המשביר 365 בע"מ