BDI

החזקה

חברות החזקה על פי סך מאזן

דירוג 2021 שם חברה לוגו
1 פ.י.ב.י. אחזקות
2 קבוצת אריסון
3 החברה לישראל
4 קבוצת עזריאלי
5 קבוצת דלק
6 אלעזרא החזקות
7 אקויטל
8 חברת השקעות דיסקונט
9
שיכון ובינוי
10 צור שמיר אחזקות
11 אלרוב נדל"ן ומלונאות
12 אלון רבוע כחול ישראל
13 השקעות מפעלי פדרמן
14 אלקו
15 קבוצת שלמה
16 ערד השקעות ופתוח תעשיה
17 קנון הולדינגס
18 לפידות קפיטל
19 כלל תעשיות
20 קבוצת אמפא
21 אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.)
22 מבטח שמיר אחזקות
23 אפקון החזקות
24 קרור אחזקות
25 קרדן ישראל
26 להב אל. אר. רילאסטייט
27 כנפיים אחזקות
28 לידר החזקות והשקעות
- אלרון תעשיה אלקטרונית