BDI

החזקה

חברות החזקה על פי סך מאזן

דירוג 2020 שם חברה
1 פ.י.ב.י. אחזקות
2 קבוצת אריסון
3 קבוצת דלק
4 החברה לישראל
5 קבוצת עזריאלי
6 אלעזרא החזקות
7 אקויטל
8 חברת השקעות דיסקונט
9
שיכון ובינוי
10 אלרוב נדל"ן ומלונאות
11 צור שמיר אחזקות
12 השקעות מפעלי פדרמן
13 כנפיים אחזקות
14 אלון רבוע כחול ישראל
15 אלקו
16 קבוצת שלמה
17 ערד השקעות ופתוח תעשיה
18 אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group
19 קנון הולדינגס
20 קבוצת אמפא
21 אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.)
22 אפקון החזקות
23 מבטח שמיר אחזקות
24 לפידות קפיטל
25 קרור אחזקות
26 קרדן ישראל
27 לידר החזקות והשקעות
- אלרון תעשיה אלקטרונית