BDI

החזקה

חברות החזקה על פי סך מאזן

דירוג 2019 שם חברה
1 פ.י.ב.י. אחזקות
2 קבוצת דלק
3 קבוצת אריסון
4 החברה לישראל
5 קבוצת עזריאלי
6 חברת השקעות דיסקונט
7 אלעזרא החזקות
8 אקויטל
9
שיכון ובינוי
10 אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group
11 אלרוב נדל"ן ומלונאות
12 צור שמיר אחזקות
13 כלכלית ירושלים
14 השקעות מפעלי פדרמן
15 אלקו
16 כנפיים אחזקות
17 קבוצת שלמה
18 אלון רבוע כחול ישראל
19 ערד השקעות ופתוח תעשיה
20 קנון הולדינגס
21 חברת הכשרת הישוב בישראל
- דרבן השקעות
22 קבוצת אמפא
23 אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.)
24 מבטח שמיר אחזקות
25 אפקון החזקות
26 קרדן ישראל
27 קרור אחזקות
- אלרון תעשיה אלקטרונית
28 לידר החזקות והשקעות