BDI

החזקה

חברות החזקה על פי סך מאזן

דירוג 2018 שם חברה
1 קבוצת דלק
2 פ.י.ב.י. אחזקות
3 קבוצת אריסון
4 החברה לישראל
5 חברת השקעות דיסקונט
6 קבוצת עזריאלי
7 אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group
-
שיכון ובינוי
8 כלכלית ירושלים
9 אלרוב נדל"ן ומלונאות
10 צור שמיר אחזקות
11 אלקו
12 השקעות מפעלי פדרמן
13 קנון הולדינגס
14 קבוצת שלמה
15 אלון רבוע כחול ישראל
16 כנפיים אחזקות
17 ערד השקעות ופתוח תעשיה
18 כלל תעשיות
19 אי די בי חברה לפיתוח
20 חברת הכשרת הישוב בישראל
- דרבן השקעות
21 קבוצת אמפא
22 קבוצת קרדן
23 מבטח שמיר אחזקות
24 אפקון החזקות
25 קרדן יזמות
26 קרור אחזקות
- אלרון תעשיה אלקטרונית
27 אינטר גאמא חברה להשקעות