BDI

החזקה

חברות החזקה על פי סך מאזן

דירוג 2016 שם חברה
1 קבוצת דלק
2 פ.י.ב.י. אחזקות
3 קבוצת אריסון
4 החברה לישראל
- אי די בי חברה לפיתוח
5 חברת השקעות דיסקונט
6 קבוצת עזריאלי
7 אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group
8 כלכלית ירושלים
9 קנון הולדינגס
10 אלון חברת הדלק לישראל
-
שיכון ובינוי
11 קבוצת יורוקום
12 אלרוב נדל"ן ומלונאות
13 כלל תעשיות
14 השקעות מפעלי פדרמן
15 אלקו
16 קבוצת שלמה
17 ערד השקעות ופתוח תעשיה
18 חברת הכשרת הישוב בישראל
19 קבוצת קרדן
- דרבן השקעות
- אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
20 קבוצת אמפא
21 כנפיים אחזקות
22 קרדן יזמות
23 מבטח שמיר אחזקות
24 אפקון החזקות
25
המשביר 365 בע"מ
26 אינטר גאמא חברה להשקעות
27 קרור אחזקות
- אלרון תעשיה אלקטרונית