BDI

החזקה

חברות החזקה על פי סך מאזן

דירוג 2015 שם חברה
1 קבוצת דלק
2 פ.י.ב.י. אחזקות
3 קבוצת אריסון
4 החברה לישראל
- אי די בי חברה לפיתוח
5 חברת השקעות דיסקונט
6 קבוצת עזריאלי
7 אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group
8 כלכלית ירושלים
9 אלון חברת הדלק לישראל
10 קנון הולדינגס
11 קבוצת יורוקום
12 אלרוב נדל"ן ומלונאות
-
שיכון ובינוי
13 כלל תעשיות
14 השקעות מפעלי פדרמן
15 אלקו
16 כנפיים אחזקות
17 קבוצת שלמה
18 ערד השקעות ופתוח תעשיה
19 קבוצת קרדן
20 חברת הכשרת הישוב בישראל
- דרבן השקעות
- אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
21 קבוצת אמפא
22 קרדן יזמות
23
המשביר 365 בע"מ
24 מבטח שמיר אחזקות
25 אפקון החזקות
26 אינטר גאמא חברה להשקעות
27 קרור אחזקות
- אלרון תעשיה אלקטרונית