BDI

בניה

תשתית

דירוג 2020 שם חברה
1
קבוצת שפיר
2
קבוצת אורון אחזקות והשקעות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
3 אליקים בן ארי
4 אלקטרה תשתיות
5 קבוצת מגנזי
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
6
YSB קבוצת אחים יעקובי
7 לסיכו
8 י. לרר (הנדסה)
9
א.מ.צ שמש 1990  
10 ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח
11 אחים בן רחמים (צפון)
12 נקסטקום
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
13 דוד שחר ובניו (1995)
14 דרכים בניה ופיתוח
15 אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים
16 חברת זלמן בראשי ואחיו
17 טר - ארמה
18 אחים ברדריאן
19 ע.ל. גיבור
20 בני עאדל ג'באלי חב' לעבודות עפר ופיתוח - נצרת
21 רולידר  
22 יחזקאל מורד    
23 מובילי המרכז כוכב
24 צבי כהן אקולוגיה
25 אדמתי עבודות הנדסיות
26 רם חברה לעבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים
27 קרניל חברה לעבודות הנדסיות
28
א.נ. הדרך הנכונה
29 אספלט צפון תשתיות
30
עפר השרון ר.י.
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש