BDI

בניה

תשתית

דירוג 2019 שם חברה
1
קבוצת שפיר
2 שיכון ובינוי סולל בונה -תשתיות
3
קבוצת אורון אחזקות והשקעות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
4 קבוצת מגנזי
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
5
YSB קבוצת אחים יעקובי
6 אליקים בן ארי
7 אלקטרה תשתיות
8 י. לרר (הנדסה)
9 לסיכו
10 דוד שחר ובניו (1995)
11
א.מ.צ שמש 1990  
12 נקסטקום
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
13 אחים בן רחמים (צפון)
14 ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח
15 דרכים בניה ופיתוח
16 י.ד. עשוש תשתיות
17 אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים
18 חברת זלמן בראשי ואחיו
19 אחים ברדריאן
20 מובילי המרכז כוכב
21 טר - ארמה
22 בני עאדל ג'באלי חב' לעבודות עפר ופיתוח - נצרת
23 רולידר  
24 אדמתי עבודות הנדסיות
25 צבי כהן אקולוגיה
26 רם חברה לעבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים
27
א.נ. הדרך הנכונה
28 ע.ל. גיבור
29 יחזקאל מורד    
30 אסיק תשתיות
31 קרניל חברה לעבודות הנדסיות
32 אספלט צפון תשתיות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש