BDI

בניה

תשתית

דירוג 2018 שם חברה
1
קבוצת שפיר
2 שיכון ובינוי סולל בונה -תשתיות
3 אלקטרה תשתיות
4
קבוצת אורון אחזקות והשקעות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
5 קבוצת מגנזי
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
6
YSB קבוצת אחים יעקובי
7 אליקים בן ארי
8 עינב החץ (1965)
9 לסיכו
10 י. לרר (הנדסה)
11 דוד שחר ובניו (1995)
12 אחים בן רחמים (צפון)
13 אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים
14 דרכים בניה ופיתוח
15 ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח
16 נקסטקום
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
17 חברת זלמן בראשי ואחיו
18 מובילי המרכז כוכב
19 טר - ארמה
20 אחים ברדריאן
21 י.ד. עשוש תשתיות
22 אדמתי עבודות הנדסיות
23 צבי כהן אקולוגיה
24 רם חברה לעבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים
25 רולידר  
26 יחזקאל מורד    
27 בני עאדל ג'באלי חב' לעבודות עפר ופיתוח - נצרת
28 אחמד חסן תשתיות ופתוח
29 ע.ל. גיבור
30 קרניל חברה לעבודות הנדסיות
31 אסיק תשתיות
32
א.נ. הדרך הנכונה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש