BDI

בניה

תשתית

דירוג 2021 שם חברה לוגו
1
קבוצת שפיר
2 אלקטרה תשתיות
3
קבוצת אורון אחזקות והשקעות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
4
א.מ.צ שמש 1990  
5 לסיכו
6 קבוצת מגנזי
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
7 אליקים בן ארי
8 אחים בן רחמים (צפון)
9 ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח
10 י. לרר (הנדסה)
11
YSB קבוצת אחים יעקובי
12 אשר גרין מבנים
13 נקסטקום
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
14 דוד שחר ובניו (1995)
15 טר - ארמה
16 חברת זלמן בראשי ואחיו
17 ע.ל. גיבור
18 אחים ברדריאן
19 אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים
20 מובילי המרכז כוכב
21 בני עאדל ג'באלי חב' לעבודות עפר ופיתוח - נצרת
22 צבי כהן אקולוגיה
23 יחזקאל מורד    
24 רם חברה לעבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים
25 אדמתי עבודות הנדסיות
26 רולידר  
27
א.נ. הדרך הנכונה
28 קרניל חברה לעבודות הנדסיות
29 אספלט צפון תשתיות
30
עפר השרון ר.י.
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש