BDI

בניה

דירוגי הבנייה ו״ייזום ונדל״ן מניב״: דורגו החברות במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״.
בתחומי הבניה מספר דירוגים: דירוג חברות הבניה המובילות הכולל חברות אחזקות בניה, ייזום ובניה, קבלני מערכות אלקטרומכניות, תשתית; דירוג חברות אחזקות בניה, דירוג חברות ייזום ובניה בחברות ציבוריות , דירוג חברות התשתית ודירוג חברות ייזום ונדלן מניב..
"הכנסות חברות הנדל"ן אינן כוללות שינויים בשווי נכסים, הכנסות ריבית ואחרות"

דירוג 2021 שם חברה לוגו
1 אלקטרה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
2
שיכון ובינוי
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
- שיכון ובינוי סולל בונה -תשתיות
3
דניה סיבוס
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
-
אפריקה ישראל מגורים
4
קבוצת אשטרום
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
-
אשדר חברה לבניה בע"מ מקבוצת אשטרום
5
קבוצת שפיר
6
קבוצת תדהר
7 אפקון החזקות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
8
אלקטרה בנייה
9
אזורים
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
10 גינדי החזקות
11 פרשקובסקי השקעות ובניין
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
12 דונה חברה להנדסה ובנין
13 י.ח. דמרי בניה ופיתוח
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
14 אלקטרה תשתיות
15 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה (לשעבר א. דורי)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
16
אס. ג'י. אס. חברה לבנין.
17
קבוצת אורון אחזקות והשקעות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
18
קבוצת בסט
19 גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות
20
קבוצת מנרב בע"מ
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
21 משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
22 עץ השקד הנדסה
23 בראל א.ב. הנדסה ובנייה
24
קבוצת מזרחי ובניו
25
א.מ.צ שמש 1990  
26 עומר הנדסה ובנייה
27
ארזי הנגב ייזום ובניה בע"מ
28 לסיכו
29 קבוצת מגנזי
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
30 אסום חברה קבלנית לבנין
31 אליקים בן ארי
32 שתית
33
חברת אביסרור משה ובניו
34 קרדן נדל"ן יזום ופיתוח
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
35 אחים בן רחמים (צפון)
36 סיון ביצוע
37 ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח
38 קן-התור הנדסה ובנין
39 י. לרר (הנדסה)
41 שטרן גרופ
42
YSB קבוצת אחים יעקובי
43
רייסדור יזמות
44
אפי קפיטל נדל"ן
45 אשר גרין מבנים
46 אל- מור
47 צמח המרמן
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
48 נקסטקום
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
49
רוטשטיין נדל"ן בע"מ
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
50 אלעד ישראל מגורים החדשה
51 דוד שחר ובניו (1995)
52
גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח
53
קבוצת אבני דרך
54
אופק-שלי בנייה ופיתוח בע"מ
55 אל-הר הנדסה ובנין
56 רם- אדרת הנדסה אזרחית
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
57
צרפתי שמעון בע"מ
58 א. וייס בניה ופיקוח
59
קבוצת פדלון
60
צ.פ. חברה לבניין בע"מ
61
יעז - יזמות ובניה
62
סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסילות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
63
קבוצת שובל
64 שיכון ובינוי סולל בונה - מנורה מערכות
65
שובל נחשון ביצוע
66
קבוצת אלמוג
67
בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
68 משב הנדסת קירור ומיזוג אויר (1965)
69 מרדכי אביב תעשיות בניה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
70
קבוצת יובלים
71 קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן
72 קבוצת זיתוני
73 בונה רינה - בניה ופיתוח (2000)
74 נתנאל גרופ
75 מ.ג.א.ד בניין והשקעות
76 אינטר תעשיות / אינטר אלקטריק התקנות (1983)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
77 טר - ארמה
78 חברת זלמן בראשי ואחיו
79 ע.ל. גיבור
80 אחים ברדריאן
81 אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים
82 אחים דוניץ
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
83 חיים זקן
84 מובילי המרכז כוכב
85 שמיר מפעלי הנדסה (1995)
86 א.שדה פרוייקטים
87 האחים אבו עיאש
88 שלום את נתן עבודות בניה ופיתוח
89 יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית
90
י. ד. ברזאני
91 פולדמיר בנין
92 בני עאדל ג'באלי חב' לעבודות עפר ופיתוח - נצרת
93
מצלאוי חברה לבנין
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
94 צבי כהן אקולוגיה
95
סמי נופי ובניו בע"מ
96 וקנין עמרם ובניו קבלני בנין
97 שוש נחמיאס חברה לבניין
98 קבוצת ק. נחמיאס יזום והשקעות
99 צרפתי צבי ובניו השקעות ובנין (1992)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
100 ינושבסקי הנדסה ובניין
101
יניב ג. הנדסה ובנייה
102 יחזקאל מורד    
103 לאטי ייזום ובניה
104
נמורה לבנייה בע"מ
106 בוני בנין פיתוח והשקעות
107 קבוצת חנן מור אחזקות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
108
שרונים בנייה ופתוח
109 אחוזת אריה
110 רם חברה לעבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים
111
ג.נ. איכות פרויקטים
112 ח. מיתר לבנין
113
שיתופית חברה לבניה בע"מ
114 קבוצת אלוקל
115 אדמתי עבודות הנדסיות
116 משהב חברה לשיכון בנין ופתוח
117 שלמה כהן חברה לבנין
118 אחים משהור בנין ופיתוח
119 אחים פתחי חברה לבניה
120 רולידר  
121 אוגלים
122 דנישרא אינטרנשיונל
123 איחוד יסודות בניה
124 רובין לנדסמן הנדסת בנין
125
א.נ. הדרך הנכונה
126 אפגד חברה לעבודות הנדסה ובנין
127 קים לוסטיגמן יזום ובניה מקבוצת מטרונטריו קנדה
128 פרץ לוזון
129
קבוצת קס
130 פי הנדסה ובניה
131 קרניל חברה לעבודות הנדסיות
132
רום כנרת נכסים והשקעות בע"מ
133 יורו - ישראל (י.ש.)
134
מעוז דניאל חברה קבלנית לבנייה
135
מור (י.ז.) השקעות ואחזקות
136 ע.פ. כוכב חמש 1990
137
עומר ל. הנדסה אזרחית בניה ותשתיות
138 דלויה מרכז הבניה
139 יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות
140 יזום ניהול וביצוע י. נ. ו. ב. בניה ופתוח
141 לאונרדו נ.ת.ר.ה
142 אספלט צפון תשתיות
143 לב הנחלה נכסים
144 א. לוי השקעות ובנין
145 א. ג'ברין
146
עפר השרון ר.י.
147 קבוצת פז בניה
148 ירון טיבט חברה לבניה
149
קבוצת קדמת עדן
150 אמנון שאול ובניו
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש