BDI

בניה

דירוגי הבנייה ו״ייזום ונדל״ן מניב״: דורגו החברות במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״.
בתחומי הבניה מספר דירוגים: דירוג חברות הבניה המובילות הכולל חברות אחזקות בניה, ייזום ובניה, קבלני מערכות אלקטרומכניות, תשתית; דירוג חברות אחזקות בניה, דירוג חברות ייזום ובניה בחברות ציבוריות , דירוג חברות התשתית ודירוג חברות ייזום ונדלן מניב..
"הכנסות חברות הנדל"ן אינן כוללות שינויים בשווי נכסים, הכנסות ריבית ואחרות"

דירוג 2020 שם חברה
1 אלקטרה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
2
שיכון ובינוי
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
- שיכון ובינוי סולל בונה -תשתיות
3
קבוצת אשטרום
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
-
אשדר חברה לבניה בע"מ מקבוצת אשטרום
4
קבוצת דניה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
- אפריקה ישראל מגורים
5
קבוצת שפיר
6
קבוצת תדהר
7 אפקון החזקות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
8
אלקטרה בנייה
9 גינדי החזקות
10
אזורים
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
11 פרשקובסקי השקעות ובניין
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
12 י.ח. דמרי בניה ופיתוח
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
13
קבוצת אורון אחזקות והשקעות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
14 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה (לשעבר א. דורי)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
15
אס. ג'י. אס. חברה לבנין.
16
קבוצת מנרב בע"מ
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
17 דונה חברה להנדסה ובנין
18
קבוצת בסט
19 עומר הנדסה ובנייה
20 גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות
21 אליקים בן ארי
22 אלקטרה תשתיות
23 קבוצת מגנזי
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
24
YSB קבוצת אחים יעקובי
25 שתית
26 צמח המרמן
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
27 לסיכו
28 שטרן גרופ
29 י. לרר (הנדסה)
30 משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
31
חברת אביסרור משה ובניו
32
קבוצת שובל
33 בראל א.ב. הנדסה ובנייה
34
רוטשטיין נדל"ן בע"מ
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
35
צרפתי שמעון בע"מ
36
קבוצת מזרחי ובניו
37 מחאמיד תאופיק בע"מ
38
א.מ.צ שמש 1990  
39 אינטר תעשיות / אינטר אלקטריק התקנות (1983)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
40
אופק-שלי בנייה ופיתוח בע"מ
41
ארזי הנגב ייזום ובניה בע"מ
42
רייסדור יזמות
43
סלע בינוי
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
44 ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח
45 אחים בן רחמים (צפון)
46 קרדן נדל"ן יזום ופיתוח
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
47 ש.י.א מרחבים יזמות ובנייה
48 לאטי ייזום ובניה
49 אל- מור
50 נקסטקום
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
51 דוד שחר ובניו (1995)
52 קן-התור הנדסה ובנין
53 אסום חברה קבלנית לבנין
54 אחים דוניץ
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
55 שיכון ובינוי סולל בונה - מנורה מערכות
56 א. וייס בניה ופיקוח
57 אל-הר הנדסה ובנין
58
צ.פ. חברה לבניין
59 דרכים בניה ופיתוח
60 רם- אדרת הנדסה אזרחית
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
61 האחים אבו עיאש
62
קבוצת אבני דרך
63 אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים
64 קבוצת זיתוני
65 קבוצת פדלון
66
קבוצת קס
67
יעז - יזמות ובניה
68 חברת זלמן בראשי ואחיו
69 יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית
70 משב הנדסת קירור ומיזוג אויר (1965)
71 טר - ארמה
72 שלום את נתן עבודות בניה ופיתוח
73
יניב ג. הנדסה ובנייה
74 בונה רינה - בניה ופיתוח (2000)
75 אחים ברדריאן
76 י. ד. ברזאני
77 פולדמיר בנין
78 חיים זקן
79 מ.ג.א.ד בניין והשקעות
80
מצלאוי חברה לבנין
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
81 אחוזת אריה
82
שיתופית חברה לבניה בע"מ
83 שוש נחמיאס חברה לבניין
84 ינושבסקי הנדסה ובניין
85 מרדכי אביב תעשיות בניה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
86 אחים משהור בנין ופיתוח
87 ע.ל. גיבור
88 וקנין עמרם ובניו קבלני בנין
89 בני עאדל ג'באלי חב' לעבודות עפר ופיתוח - נצרת
90 רולידר  
91 יחזקאל מורד    
92 מובילי המרכז כוכב
93
קבוצת אלמוג
94
בוני התיכון
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
95 צבי כהן אקולוגיה
96 אדמתי עבודות הנדסיות
97 אחים ז. בשארה
98 אחים פתחי חברה לבניה
99 פרץ לוזון
100 רם חברה לעבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים
101 משהב חברה לשיכון בנין ופתוח
102 ח. מיתר לבנין
103 צרפתי צבי ובניו השקעות ובנין (1992)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
104 קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן
105
ג.נ. איכות פרויקטים
106 דלויה מרכז הבניה
107 בוני בנין פיתוח והשקעות
108 אוגלים
109 איחוד יסודות בניה
110 יורו - ישראל (י.ש.)
111 קבוצת חנן מור אחזקות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
112 קים לוסטיגמן יזום ובניה מקבוצת מטרונטריו קנדה
113 דנישרא אינטרנשיונל
114 קבוצת ק. נחמיאס יזום והשקעות
115 אפגד חברה לעבודות הנדסה ובנין
116 רובין לנדסמן הנדסת בנין
117
מעוז דניאל חברה קבלנית לבנייה
118 אפי קפיטל אחזקות
119 יזום ניהול וביצוע י. נ. ו. ב. בניה ופתוח
120 קרניל חברה לעבודות הנדסיות
121
א.נ. הדרך הנכונה
122 ע.פ. כוכב חמש 1990
123 יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות
124 לאונרדו נ.ת.ר.ה
125 שלמה כהן חברה לבנין
126
רום כנרת נכסים והשקעות בע"מ
127
עומר ל. הנדסה אזרחית בניה ותשתיות
128 א. ג'ברין
129 אספלט צפון תשתיות
130 א. לוי השקעות ובנין
131
עפר השרון ר.י.
132 ירון טיבט חברה לבניה
133 י.ד.אופק מעקות אלומיניום
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש