BDI

בניה

דירוגי הבנייה ו״ייזום ונדל״ן מניב״: דורגו החברות במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״.
בתחומי הבניה מספר דירוגים: דירוג חברות הבניה המובילות הכולל חברות אחזקות בניה, ייזום ובניה, קבלני מערכות אלקטרומכניות, תשתית; דירוג חברות אחזקות בניה, דירוג חברות ייזום ובניה בחברות ציבוריות , דירוג חברות התשתית ודירוג חברות ייזום ונדלן מניב..
"הכנסות חברות הנדל"ן אינן כוללות שינויים בשווי נכסים, הכנסות ריבית ואחרות"

דירוג 2019 שם חברה
1
שיכון ובינוי
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
- שיכון ובינוי סולל בונה -תשתיות
2 אלקטרה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
3
אפריקה ישראל מגורים
-
דניה סיבוס
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
4
קבוצת אשטרום
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
-
אשדר חברה לבניה בע"מ מקבוצת אשטרום
5
קבוצת שפיר
6 אפקון החזקות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
7
קבוצת תדהר
8
אלקטרה בנייה
9 גינדי החזקות
10 י.ח. דמרי בניה ופיתוח
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
11
אזורים
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
12
קבוצת מנרב בע"מ
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
13
אס. ג'י. אס. חברה לבנין.
14 פרשקובסקי השקעות ובניין
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
15 דונה חברה להנדסה ובנין
16
קבוצת אורון אחזקות והשקעות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
17 צמח המרמן
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
18
קבוצת בסט
19 קבוצת מגנזי
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
20
YSB קבוצת אחים יעקובי
21 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה (לשעבר א. דורי)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
22 אליקים בן ארי
23 שתית
24 גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות
25 אלקטרה תשתיות
26
חברת אביסרור משה ובניו
27 עומר הנדסה ובנייה
28 קרדן נדל"ן יזום ופיתוח
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
29
צרפתי שמעון בע"מ
30 י. לרר (הנדסה)
31 לסיכו
32 שטרן גרופ
33 משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
34 שוש נחמיאס חברה לבניין
35 אחים דוניץ
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
36
רוטשטיין נדל"ן בע"מ
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
37
קבוצת שובל
38 דוד שחר ובניו (1995)
39 מחאמיד תאופיק בע"מ
40
א.מ.צ שמש 1990  
41 נקסטקום
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
42 אל-הר הנדסה ובנין
43 רם- אדרת הנדסה אזרחית
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
44 אחים בן רחמים (צפון)
45 קן-התור הנדסה ובנין
46 אל- מור
47 קבוצת חנן מור אחזקות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
48
סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסילות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
49 ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח
50 דרכים בניה ופיתוח
51 בראל א.ב. הנדסה ובנייה
52 י.ד. עשוש תשתיות
53 אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים
54
רייסדור יזמות
55 אחים פתחי חברה לבניה
56 קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן
57
יעז - יזמות ובניה
58
אפי קפיטל
59 אחוזת אריה
60 שיכון ובינוי סולל בונה - מנורה מערכות
61 חברת זלמן בראשי ואחיו
62 אסום חברה קבלנית לבנין
63 שלום את נתן עבודות בניה ופיתוח
64 משב הנדסת קירור ומיזוג אויר (1965)
65
קבוצת מזרחי ובניו
66
קבוצת פדלון
67
שיתופית חברה לבניה בע"מ
68 אחים ברדריאן
69 אפגד חברה לעבודות הנדסה ובנין
70 וקנין עמרם ובניו קבלני בנין
71
קבוצת אבני דרך
72 צרפתי צבי ובניו השקעות ובנין (1992)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
73 מובילי המרכז כוכב
74
י. ד. ברזאני
75 טר - ארמה
76 דנישרא אינטרנשיונל
77 לאטי ייזום ובניה
78 איחוד יסודות בניה
79 א. וייס בניה ופיקוח
80 קבוצת זיתוני
81 בני עאדל ג'באלי חב' לעבודות עפר ופיתוח - נצרת
82 אחים משהור בנין ופיתוח
83 יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית
84
צ.פ. חברה לבניין בע"מ
85 בונה רינה - בניה ופיתוח (2000)
86 אחים ז. בשארה
87 האחים אבו עיאש
88
בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
89
יניב ג. הנדסה ובנייה
90 רולידר  
91 אדמתי עבודות הנדסיות
92 צבי כהן אקולוגיה
93 מ.ג.א.ד בניין והשקעות
94 יזום ניהול וביצוע י. נ. ו. ב. בניה ופתוח
95 רם חברה לעבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים
96 פרץ לוזון
97 ינושבסקי הנדסה ובניין
98 מרדכי אביב תעשיות בניה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
99
מצלאוי חברה לבנין
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
100 בוני בנין פיתוח והשקעות
101 יורו - ישראל (י.ש.)
102 דלויה מרכז הבניה
103 משהב חברה לשיכון בנין ופתוח
104
קבוצת אלמוג
105
א.נ. הדרך הנכונה
106 פולדמיר בנין
107 ע.ל. גיבור
108 יחזקאל מורד    
109 קים לוסטיגמן יזום ובניה מקבוצת מטרונטריו קנדה
110 רובין לנדסמן הנדסת בנין
111 אסיק תשתיות
112
ג.נ. איכות פרויקטים
113 יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות
114 קרניל חברה לעבודות הנדסיות
115 אקה נדל"ן
116 ח. מיתר לבנין
117 שלמה כהן חברה לבנין
118 האחים שש לבניה
119 לאונרדו נ.ת.ר.ה
120 א. ג'ברין
121 חיים זקן
122
מעוז דניאל חברה קבלנית לבנייה
123 כפרית חברה לבנין והשקעות
124 ירון טיבט חברה לבניה
125 אספלט צפון תשתיות
126 קבוצת ב. יאיר
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש