BDI

בניה

דירוג 2017 שם חברה
דירוג 2017 שם חברה
1
שיכון ובינוי
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
- שיכון ובינוי סולל בונה- תשתיות
2 אלקטרה
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
3
אפריקה ישראל - חטיבת בניה
- דניה סיבוס
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
4
קבוצת אשטרום
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
-
אשדר חברה לבניה
5
קבוצת שפיר
6 גינדי החזקות
7
קבוצת תדהר
8
אזורים
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
9
אלקטרה בניה
10
אפקון החזקות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
11 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה (לשעבר א. דורי)
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
12 דונה חברה להנדסה ובנין
13
מנרב אחזקות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
14 קבוצת מגנזי
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
15
קבוצת אורון אחזקות והשקעות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
16
אס. ג'י. אס. חברה לבנין
17
קרדן נדל"ן
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
18
אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח
19 אלקטרה תשתיות חופרי השרון
20 י.ח. דמרי בנייה ופיתוח
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
21 גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות
22
YSB קבוצת י.ש. אחים יעקובי
23 אליקים בן ארי
24 עינב החץ (1965)
25
צמח המרמן
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
26 דוד שחר ובניו (1995)
27
קבוצת ב. יאיר
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
28 לסיכו
29
קבוצת בסט בע"מ
30
צרפתי שמעון בע"מ
31
רוטשטיין נדל"ן
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
32 אל-הר הנדסה ובנין
33 בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
34 משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
35 שתית
36 מנורה - איזו אהרן    
37 דרכים בניה ופיתוח
38 קלוד נחמיאס חברה לבניין
39
מחאמיד תאופיק בע"מ
40 אל- מור
41 י. לרר (הנדסה)
42
קבוצת אלמוג בע"מ
43 פרשקובסקי השקעות ובניין
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
44 שטרן גרופ
45 עומר הנדסה ובנייה
46 ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח
47 יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית
48 אחים בן רחמים (צפון)
49 אחים דוניץ
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
50 י. ד. ברזאני
51 אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים
52 אסום חברה קבלנית לבנין
53
רייסדור יזמות
54
א.מ.צ שמש 1990  
55 רם- אדרת הנדסה אזרחית
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
56 אחים ברדריאן
57 האחים אבו עיאש
58
שיתופית חברה לבניה בע"מ
59
צ.פ. חברה לבניין בע"מ
60 חברת זלמן בראשי ואחיו
61 קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן
62
'קבוצת חנן מור אחזקות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
63 משב הנדסת קירור ומיזוג אויר (1965)
64 יעז חברה לבניה ופיתוח
65
משהב חברה לשיכון בנין ופתוח בע"מ
66 י.ד. עשוש תשתיות
67 שובל הנדסה ובניין
68
קבוצת זיתוני
69 אקה נדל"ן
70
אחים משהור בנין ופיתוח
71 רם חברה לעבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים
72 קבוצת מזרחי ובניו (א.ר.א.) בנייה והשקעות
73
קבוצת פדלון
74 בונה רינה - בניה ופיתוח (2000)
75 א. וייס בניה ופיקוח
76 אדמתי עבודות הנדסיות
77 טר - ארמה
78 איחוד יסודות בניה
79 נקסטקום
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
80 מרדכי אביב תעשיות בניה
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
81 יניב ג. הנדסה ובנייה
82 מובילי המרכז כוכב
83 אפגד חברה לעבודות הנדסה ובנין
84 בראל א.ב. הנדסה ובנייה
85
מ.ג.א.ד בניין והשקעות
86
מצלאוי חברה לבנין  
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
87 קן-התור הנדסה ובנין
88 יחזקאל מורד    
89 שלום את נתן עבודות בניה ופיתוח
90 צבי כהן אקולוגיה
91 סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסילות
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
92 יורו - ישראל (י.ש.)
93 פרץ לוזון
94 בני עאדל ג'באלי חב' לעבודות עפר ופיתוח - נצרת
95 יזום ניהול וביצוע י. נ. ו. ב. בניה ופתוח
96 רולידר  
97 דנישרא אינטרנשיונל
98 פולדמיר בנין
99 חיים זקן
100
ע.ל. גיבור בע"מ
101 אחמד חסן תשתיות ופתוח
102 דלויה מרכז הבניה
103
וקנין עמרם ובניו קבלני בנין
104 קים לוסטיגמן יזום ובניה מקבוצת מטרונטריו קנדה
105 אסיק תשתיות
106 אייקום יזמות ובניה
107
ינושבסקי הנדסה ובניין
108 רובין לנדסמן הנדסת בנין
109 קרניל חברה לעבודות הנדסיות
110 שלמה כהן חברה לבנין
111
ג.נ. איכות פרויקטים
112 בוני בנין פיתוח והשקעות
113 כפרית חברה לבנין והשקעות
114
מעוז דניאל, חברה קבלנית לבנייה בע"מ
115 קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות
116 צרפתי צבי ובניו השקעות ובניין (1992)
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
117
י. בירנבוים, חברה לבנין והשקעות בע"מ
118 א.נ. הדרך הנכונה
119
עומר ל. הנדסה אזרחית בניה ותשתיות בע"מ
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים