top_header

SAVE THE DATE

— שני 13.5.19 בשעה 8:30 —

ב 13/05

ייחשף דירוג 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן!
ייחשף דירוג חברות ההיי טק שהכי טוב לעבוד בהן!

  • דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן בישראל של חברת CofaceBdi מתפרסם זו השנה ה-15 ברציפות.
  • בשלב ראשון נערך סקר מקדים בקרב מדגם מייצג (למעלה מ-2000 נסקרים) של אוכלוסיית המועסקים לצורך בחינה ושקלול הפרמטרים החשובים ביותר לעובד הישראלי בבחירת מקום העבודה. על פי תוצאות שלב זה, נקבעים המשקולות של המשתנים החשובים לעובד הישראלי בבחירת מקום העבודה. בשלב השני מבוצעים סקרים בקרב עשרות אלפי מועסקים הכוללים סקרים פנים ארגוניים וסקרים כלליים בקרב מועסקים שמבוצעים באמצעות מיילים , טלפונים וראיונות פנים אל פנים . כמו כן נאסף מידע משאלוני מעסיקים, סקר עמדות בקרב מנהלי משאבי אנוש וסקרים פנים ארגוניים- סקרי מועסקים - שבוצעו בחברות. תוצאות כל הנשאלים משוקללות לדירוג בהתאם למשקולות שנקבעו בסקר המקדים.

תוכנית הכנס המלאה תתפרסם בקרוב

תוכנית הכנס

התכנסות

נושא ההרצאה, שם המרצה

נושא ההרצאה, שם המרצה

נושא ההרצאה, שם המרצה

נושא ההרצאה, שם המרצה

פאנל מומחים שמות המשתתפים

8:30-9:00

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

תמונות מכנס 2018

עדיין לא נרשמתם?
צרו קשר