אופנה

80 חברות ישראליות בסכנה

80 חברות אופנה ישראליות , נמצאות בסכנת קריסה

משבר ענף האופנה

80 חברות אופנה נמצאות בסכנת קריסה