קבוצת CofaceBdi שמחה לבשר לך על מועמדות משרדכם להופעה בדירוג החברות המובילות במשק הישראלי 2022®BdiCode.

הקוד למובילות עסקית הינו רב מימדי, מורכב משקלול תחומים ומאפיינים רבים הן בהיבט הכמותי והן בהיבט האיכותי; דירוג משרדי רו"ח המובילים בישראל הינו אחד הדירוגים הנכללים ב- ®BdiCode, הקוד העסקי למצוינות ומובילות עסקית, משקף הסתכלות רחבה על החברות במשק הישראלי במגוון הפרמטרים שיוצרים חברה מצליחה ומובילה.

משרדי ראית חשבון מדורגים במתודולוגיית הקוד, המדרגת את המשרדים במספר תחומים מרכזיים על פי לקוחותיהם, כפי שהם משתקפים בדירוג ®BdiCode, תחומי הפעילות וגודל המשרד וסקר שנערך בקרב רואי חשבון .

בימים אלה אנו שוקדים על איסוף הנתונים שישוקללו בדירוג משרדי רו"ח המובילים בישראל לשנת 2022.

הדרוג יתפרסם במלואו במהדורה עברית ובמהדורה אנגלית 2022®BdiCode – דירוג החברות המובילות במשק הישראלי, ויופץ באלפי עותקים למקבלי החלטות במשק וברחבי העולם באמצעות Coface, חברת האם של CofaceBdi.

שיתוף הפעולה מצידך ישמש לנו כלי עזר ומקור מידע חשוב ונוסף להצלבה ואימות הנתונים ושקלולם בדירוג .

חשוב לציין שדרוג משרדך יעשה גם אם לא יועברו אלינו נתונים אלו ויתבסס על הערכות ונתונים מתוך מאגרי המידע של קבוצת CofaceBdi.

מצורפים מטה הקישורים לשאלונים השונים. נודה למילוי כל השאלונים המתאימים לפעילות משרדכם בתשומת לב מרבית ובהתאם להנחיות המפורטות בו ולהחזירו אלינו לדואל [email protected]

 

ההשתתפות בדירוג ללא עלות.