CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

יום האישה 2016

CofaceBdi : אחת מארבע נשים מעידה ששכרה נמוך יותר משכרו של גבר באותו התפקיד אין שיפור בשיעור המנהלות במשק : רק 6.1% מנכ"ליות בחברות הציבוריות בישראל ורק 6.7% מנכ"ליות בעסקים קטנים ובינוניים 

אחת מכל ארבע נשים מעריכה ששכרה נמוך יותר משכרו של גבר באותו תפקיד. כך עולה מבדיקה מיוחדת שערכה חברת המידע העסקי CofaceBdi לקראת יום האישה 2016. הסקר נערך בקרב עובדות בחברות בינוניות וגדולות וכלל מדגם מייצג חוצה ארגון וחוצה ענפים של כ- 500 נשים.

עוד עולה מהסקירה כי בשנים האחרונות כמעט ולא חל שיפור בשיעורן של המנהלות במשק הישראלי. מתוך 539 חברות ציבוריות בישראל, ישנן 33 מנכ"ליות (6.1%), בדומה לשנה שעברה, וגם שיעור הנשים בתפקיד היו"ר עומד על 2.8% בדומה לאשתקד.
הענף שבו שיעור הנשים המנהלות הוא הגבוה ביותר הוא ענף התקשורת והמדיה עם 21% מנהלות שיעור משמעותי משנה שעברה שבה שיעורן עמד על 14%. גם בענף הפיננסים והביטוח יש 18% מנכ"ליות, אולם יש לציין כי בשנה שעברה שיעורן עמד על 19%.
הענפים בהן שיעור הנשים המנהלות הוא מזערי הוא ענף התעשייה עם 1% מנכ"ליות ו- 3% נשים המכהנות כיו"ר, ענף התיירות וענף חיפושי נפט וגז, השקעה ואחזקות.
(מצ"ב טבלה מפורטת לפי ענפים)

CofaceBdi בחנה לראשונה גם את שיעור המנהלות בקרב 960 עסקים קטנים ובינוניים וניכר ששיעור המנהלות בעסקים גבוה במעט. מתוך 960 עסקים שנבדקו רק 64 מנכ"ליות המהוות 6.7%.
שיעור המנהלות בעסקים קטנים ובינוניים גבוה יותר במרכז הארץ ובירושלים (9.0% ו 6.3 בהתאמה) לעומת הפריפריה. בצפון רק 5.0% מנהלות ובדרום רק 4.1%.
בחינת סוגי העסקים הקטנים והבינוניים שבראשן עומדת אישה מגלה כי שיעור הנשים המנהלות הגבוה ביותר הוא מו"פ (מחקר ופיתוח) עם 10%. שיעור נמוך של מנהלות יש בעסקי הסיטונאות (5%) ובקרב הקבלנים (3% בלבד).
 
תהילה ינאי מנכ"לית משותפת בחברת  CofceBdi מציינת כי ממצאי הסקירה מעידים על שתי בעיות עיקריות במשק הישראלי. הראשונה, אנחנו רחוקים מאד משיוויון מגדרי במקומות עבודה, אי השיויון בא לידי ביטוי גם בשכר נמוך יותר מגברים באותו תפקיד כפי שראינו בסקר וגם מאיוש בתפקידי ניהול בכירים. בעיה שנייה עולה משיעורן הנמוך של נשים מנהלות בעסקים קטנים ובינוניים. כאשר מדובר בעסקים הקטנים והבינוניים, בעל העסק הוא גם מנהל העסק, והעובדה שיש שיעור נמוך של נשים מנהלות מראה כי נשים חוששות מייזום והקמת עסק עצמאי וניהולו וזה נובע בעיקר מחינוך ותפיסת התפקיד של נשים בחברה הישראלית. ככל שהחברה הישראלית תהיה יותר שוויונית ולא תראה באישה מפרנסת שניה כך נראה יותר נשים בעלות עסקים עצמאיים בכל תחום ויותר נשים שמתברגות לתפקידים בכירים בחברות הגדולות.


שיעור משרדי עורכי הדין שבראשם עומדת אישה 17% לעומת 15% אשתקד
מהסקירה עולה כי אחד התחומים שבו חל גידול בשיעור הנשים שעומדות בראש העסק הוא תחום המשפט. מניתוח של 249 משרדי עו"ד מובילים שדורגו במסגרת דירוגי BdiCode עולה כי  בכ- 17% מהמשרדים עומדת אישה, לעומת כ- 15% שנה שעברה. ייתכן שאחת הסיבות שיש יותר עורכות דין שמחליטות להקים משרד עצמאי הוא הקושי שלהן להגיע למעמד של שותפות בפירמות הגדולות. על פי הסקירה, למרות ש- 55% מעורכי הדין המועסקים במשרדי עורכי הדין המובילים הן נשים, רק 27% מהן הגיעו למעמד של שותפות, ירידה לעומת שנה קודמת אז עמד שיעור השותפות במשרדים המובילים על 30%.

שותפות במשרדי עורכי דין מובילים :
עו"ד מיה ליקוורניק ועו"ד דליה טל ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'
עו"ד נועה מי-דן ממשרד לוי, מי-דן ושות', עורכי דין
עו"ד רחל לויתן ועו"ד פגי שרון ממשרד לויתן, שרון ושות', עורכי דין ונוטריונים
עו"ד רחל בן ארי ממשרד רחל בן ארי ושות'
עו"ד ליאורה ביין ממשרד פרופ' ביין ושות' - משרד עורכי דין
עו"ד ארנה לין ממשרד ארנה לין ושות', משרד עורכי דין
עו"ד טלי ירון אלדר ממשרד ירון-אלדר, פלר, שורץ ושות'
עו"ד לילך קינן ממשרד נאמן, קינן ושות' - עורכי דין
עו"ד מימי צמח ממשרד צמח שניידר ושות', עורכי דין
עו"ד דפנה רובין ממשרד רובין-שמואלביץ, עורכי דין
 

עו"ד שעומדות בראש משרדים:
עו"ד ענת בירן ממשרד ענת בירן משרד עורכי דין
ד"ר אסתר לוצאטו ממשרד לוצאטו את לוצאטו - עורכי דין
עו"ד נעמי אסיא ממשרד נעמי אסיא ושות', משרד עו"ד ועורכי פטנטים ונוטריונים
עו"ד אפרת דויטש ממשרד אפרת דויטש, משרד עורכי דין
עו"ד נעמי לנדאו ממשרד נעמי לנדאו ושות' חברת עו"ד
עו"ד תמר גולן ממשרד תמר גולן ושות'
עו"ד ענת רוזנר ממשרד ענת רוזנר, משרד עורכי דין
עו"ד דורית לוי טילר ממשרד לוי טילר ושות'
עו"ד מרים דונין (שוב) ממשרד מרים דונין שוב משרד עורכי דין
עו"ד שרון קלינמן ממשרד קלינמן נאור עורכי דין
עו"ד לימור בן-נון ממשרד לימור בן-נון ושות'

משרדים במעמד אישי בראשות נשים:
דיין רות משרד עורכי דין
יהודית מייזלס, משרד עורכי דין
אביבית מוסקוביץ חברת עורכי דין
איימי בכור בוני ושות'
עו"ד מתת פלסנר
אירית רייכמן משרד עורכי דין ונוטריון
שינפלד עורכי דין
מלכה שירי משרד עורכי דין
קופלמן פרדו משרד עורכי דין
אונגר לטין משרד עורכי דין
דפנה זיס משרד עורכי דין
שיעור נשים מנהלות בחברות הציבוריות בישראל:
התפלגות מספר החברות לפי ענפיםענףשיעור מנכ"ליותשיעור נשים בתפקיד יו"רמנכ"ליות - אשתקדיו"ר - אשתקד
24%הייטק, טכנולוגיה וביומד8%3%8%2%
24%נדל"ן ובינוי5%2%4%2%
15%חיפושי נפט וגז, השקעה ואחזקות1%3%1%5%
14%תעשייה1%3%3%3%
9%פיננסים וביטוח18%2%19%0%
5%מסחר7%4%7%3%
5%שירותים4%4%7%3%
3%תקשורת ומדיה21%0%14%0%
1%מלונאות ותיירות0%13%0%14%
עסקים קטנים ובינוניים לפי סיווג:
סיווגשיעור מנכ"ליותיצרן5%מו"פ10%יצואן8%יבואן8%קבלן3%מסחר6%סיטונאי5%קמעונאי7%שרותים8%עסקים קטנים ובינוניים לפי אזור גיאוגרפי:
אזורשיעור מנכ"ליותמרכז9.00%צפון5.00%דרום4.10%י-ם והסביבה6.30%