CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

דבר הנהלה

CofaceBdi
קוראים יקרים, מהדורת 2016 BdiCode יוצאת לאור בתקופת אי-וודאות כלכלית גדולה. המשבר הפוליטי שנוצר בעקבות החלטת אנגליה לצאת מהאיחוד האירופי פגע פגיעה נוספת בצמיחה הכלכלית של המדינות המפותחות שכבר היתה חלשה מאוד לפני אירוע זה. כמו-כן, מיתון עמוק במשקים חשובים מבחינה כלכלית כגון ברזיל תורם תרומה שלילית לצמיחה העולמית. התחזיות הנוכחיות של הארגונים הבינלאומיים עבור המשק העולמי מראות על אומדני צמיחה של 3.1% ב-2016 ו-3.4% ב-2017. תחזיות הצמיחה עבור המשקים המפותחים מראות צמיחה נמוכה יותר של 1.8% הן בשנת 2016 והן בשנת 2017. לעומת אלה, הכלכלה הישראלית צפויה לצמוח השנה ב-2.4% ובשנת 2017 ב-2.9%. יש לציין, שהשנה, הצריכה הפרטית מובילה את הצמיחה בישראל בעקבות שיעור אבטלה נמוך, עלייה בשכר וגידול בשיעור התעסוקה.

יחד עם זאת, רמת האי-וודאות השוררת במשק עדיין גבוהה מאוד. גורמי אי-וודאות מרכזיים הם: המצב הגיאופוליטי עם הפלשתינאיים, סכנת הגלישה של המערכה בסוריה אל ישראל, בעיות בקואליציה השברירית, חוסר שביעות רצון של שכבות חברתיות גדולות עד כדי מחאה חברתית גלויה, כתאוצה מחוסר יכולת הממשלה להוריד את מחירי הדיור.

מהדורת BdiCode 2016, המהדורה השתיים עשרה של דירוג החברות המובילות במשק, מציגה, בניתוח הקוד העסקי למצוינות ומובילות עסקית, את החברות המובילות במשק בחתך רוחבי (מכלל המגזרים וענפים) ובחתך מגזרי: חברות אחזקה, תעשייה, שירותים, בנייה, מסחר, שוק ההון, משרדי אדריכלות, משרדי עו"ד וראיית חשבון, ובחתך ענפי בכל אחד מהמגזרים. דירוג BdiCode משקלל פרמטרים כמותיים ואיכותיים כגון: מחזור רווחיות, שיעורי צמיחה, דירוג הסיכון, מוסר תשלומים, "הכי טוב לעבוד". דירוג ה"חברות שהכי טוב לעבוד בהן" העלה את "ההשקעה בהון האנושי" לסדר היום בקרב המנהלים בחברות המובילות. עוצמתו של הדירוג נעוצה, בין היתר, בכך שהוא גורם לחברות להביט במראה ולבחון את עצמן. בין הדירוגים המיוחדים נכללים: דיור-מוגן - חברות המספקות שירותי דיור מוגן בישראל שדורגו על פי מגוון השירותים המסופקים על ידן, דירוג העיריות/המועצות המובילות בישראל. אנו עושים מאמצים רבים כל שנה להוסיף דרוגים חדשים של גורמים חשובים במשק. השנה הוספנו דירוג החברות המובילות בהתחדשות עירונית במטרה להציג לדיירים וגורמים במשק רשימה של חברות מובילות ואיכותיות בתחום זה.

BdiCode 2016 מופץ בעשרות אלפי עותקים (עברית ואנגלית) בארץ ובחו"ל ומציג בפניכם את החברות המובילות בישראל - עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית, סקרים ענפיים וניתוחים כלכליים - שהם כלי עסקי ראשון במעלה לבחינה ולהכרת המשק.

חברות רבות בחרו להציג עצמן במסגרת פרופיל מורחב בספר. ניתנה להן הזדמנות לפרט את פעילותן, מוצריהן, הטכנולוגיות שלהן, מעמדן בשוק וקשריהן הבינ"ל.

ברצוננו להודות לכל עובדי BdiCode שעשו מלאכתם נאמנה והשקיעו מאמץ רב בהכנת ואפשרו לנו להציג בפניכם מהדורה איכותית זו.

קריאה מהנה
הנהלת CofaceBdi

שנתון זה הינו תוצאה של מאמץ משולב של מערכי CofaceBdi השונים

תודות רבות נתונות לכל עובדי החברה שתרמו להפקת השנתון, למנהלי דירוג - BdiCode, למחלקת ההפקה, למערך טכנולוגית המידע והמחשוב, לפיתוח עסקים, לצוותי המחלקה הכלכלית, למחלקה הבינלאומית, למחלקת שיווק ומכירות, למחלקה למידע שיווקי וסקרי שוק ולמחלקת איסוף הנתונים.
 
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפרסום זה (להלן: "הפרסום") לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, טקסטים, איורים, גרפיקה, גרפים, תמונות ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן: "המידע") הינם רכושה של בי.די.אי קופאס בע"מ (להלן: "CofaceBdi") - או של אחרים אשר העניקו ל-CofaceBdi את זכות השימוש בהם לצורכי פרסום זה - אלא אם צוין אחרת במפורש.
השימוש בפרסום ו/או במידע הוא למטרות פרטיות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי, לשנות, לפרסם, לשדר, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרסום ו/או במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת CofaceBdi. חלק מן המידע נסמך על נתונים אשר נמסרו ל-CofaceBdi מצדדים שלישיים ומהערכות אשר בוצעו על ידי CofaceBdi, דירוג החברות בוצע על פי מתודולוגיה שפותחה על ידי CofaceBdi.
המידע בפרסום מוצע as is וללא כל אחריות. פרופילי החברות נכתבו על ידי החברות ובאחריותן. CofaceBdi לא מתחייבת להתאים את המידע לצורכי המשתמש או למטרותיו. היא אינה אחראית לכל שימוש שנעשה בפרסום ובמידע ו/או לאמינות ודיוק המידע בפרסום. אין במידע קביעה באשר למצבן של החברות הנכללות בו או המלצה באשר להתקשרות עם אותן חברות.
מובהר בזה, כי CofaceBdi לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם כתוצאה מהשימוש בפרסום ו/או במידע.
 
קוד ה-QR המשולב בכל עמודי הפרופיל מאפשר לבעלי הטלפונים הניידים מדור 3 והלאה לסרוק את הקוד באמצעות אפליקציה מתאימה ולגלוש ישירות לאתר החברה.
 
 
כתובת: רח' בן גוריון 11, בני ברק 5126015
ת.ד. 844, בני ברק 5110801
אתר: www.bdi.co.il | www.bdicode.co.il | דואר אלקטרוני:  info@bdi.co.il

טל': 03-5770333 | פקס: 03-6160333