CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

דבר הנהלה

CofaceBdi
 

קוראים יקרים,

מהדורת 2017 BdiCode יוצאת לאור בתקופה של מגוון התפתחויות חיוביות ושליליות. בצד החיובי, נראה שקיים שינוי גיאופוליטי אזורי עם התקרבות לישראל של חלק מהמדינות החשובות של המזרח התיכון. שנית, הממשל החדש בארה"ב, שהינו ידידותי במיוחד כלפי ישראל, עשוי לסייע במאבקים פוליטיים בזירה הבינלאומית, בעיקר בגופים בינלאומיים, ולמנוע ניסיונות חרם של קבוצות ציבוריות ופרטיות. כמו-כן, מדינות באפריקה וביבשות אחרות משנות את יחסן ומתקרבות לישראל, דבר שעשוי לסייע בזירה הבינלאומית ולפתוח הזדמנויות כלכליות חדשות. לעומת אלה, גילוי פרשיות שחיתות חמורות מעיקות על הציבור בכללו ועל המשקיעים בפרט, שכן הדבר עלול לגרום לפגיעה באמון הציבור במערכות הפוליטיות והכלכליות. המשך האירועים הביטחוניים, בעיקר בירושלים, וחוסר היציבות מול עזה עלולים לגרום לפגיעה חמורה בתיירות אשר צמחה משמעותית השנה.

שנת 2016 הייתה שנה חיובית למשק הישראלי שצמח ב-4% בסביבה של אינפלציה ושיעורי אבטלה נמוכים ועודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים. למרות זאת, עדיין סוגיות מרכזיות מטילות צל כבד על העתיד הכלכלי של ישראל. אלה הם יוקר המחיה, בעיקר בתחום הדיור, חלוקה מאוד לא שוויונית של ההכנסה הלאומית, שיעור השתתפות בכוח עבודה נמוך מאוד של אוכלוסיות רחבות בעדה החרדית ובמגזר הערבי ובניית מאגרי כוח אדם טכנולוגי איכותי על מנת לשמר את יתרונה של תעשיית ההי-טק הישראלית.

מהדורת BdiCode 2017, המהדורה השלוש עשרה של דירוג החברות המובילות במשק, מציגה, בניתוח הקוד העסקי למצוינות ומובילות עסקית, את החברות המובילות במשק בחתך רוחבי (מכלל המגזרים וענפים) ובחתך מגזרי: חברות אחזקה, תעשייה, שירותים, בנייה, מסחר, שוק ההון, משרדי עו"ד וראיית חשבון, ובחתך ענפי בכל אחד מהמגזרים. דירוג BdiCode משקלל פרמטרים כמותיים ואיכותיים כגון: מחזור, רווחיות, שיעורי צמיחה, דירוג הסיכון, מוסר תשלומים, "הכי טוב לעבוד". דירוג ה"חברות שהכי טוב לעבוד בהן" העלה את "ההשקעה בהון האנושי" לסדר היום בקרב המנהלים בחברות המובילות. עוצמתו של הדירוג נעוצה, בין היתר, בכך שהוא גורם לחברות להביט במראה ולבחון את עצמן. בין הדירוגים המיוחדים נכללים: דיור-מוגן - חברות המספקות שירותי דיור מוגן בישראל שדורגו על פי מגוון השירותים המסופקים על ידן, דירוג העיריות/המועצות המובילות בישראל. אנו עושים מאמצים רבים כל שנה להוסיף דירוגים חדשים של גורמים חשובים במשק. השנה הוספנו מגוון דירוגים מיוחדים לתחום של רואי חשבון.

BdiCode 2017 מופץ בעשרות אלפי עותקים (עברית ואנגלית) בארץ ובחו"ל ומציג בפניכם את החברות המובילות בישראל - עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית, סקרים ענפיים וניתוחים כלכליים - שהם כלי עסקי ראשון במעלה לבחינה ולהכרת המשק.

חברות רבות בחרו להציג עצמן במסגרת פרופיל מורחב בספר. ניתנה להן הזדמנות לפרט את פעילותן, מוצריהן, הטכנולוגיות שלהן, מעמדן בשוק וקשריהן הבינ"ל.

ברצוננו להודות לכל עובדי BdiCode שעשו מלאכתם נאמנה והשקיעו מאמץ רב בהכנות ואפשרו לנו להציג בפניכם מהדורה איכותית זו.

קריאה מהנה
הנהלת CofaceBdi