CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

דירוג עורכי הדין המובילים במיסוי של BdiCode 2017

CofaceBdi: אילו המדינה היתה גובה מיסים מפעילות ההון השחור – ניתן היה להוריד את המע״מ לכ-7% בלבד. פעילות הכלכלה השחורה – הנאמדת ב-244 מיליארד שקלים בשנה – גורמת למדינה להפסד הכנסה שנתי של כ-62 מיליארד שקל. CofaceBdi חושפת את דירוג משרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום המיסים לשנת 2017. 


אילו המדינה הייתה מצליחה לגבות מיסים מההון השחור המתנהל בכלכלת ישראל, ניתן היה להוריד את שיעור המע״מ בכ-10 נקודות האחוז – לרמה של 6.8% בלבד. כך מציינת חברת CofaceBdi בבדיקה שערכה בנוגע להיקף ההון השחור בישראל לשנת 2016 במסגרת דרוג עורכי הדין המובילים בתחום המיסוי.

על פי הנתונים המדינה מפסידה הכנסות מע״מ בהיקף של 42 מיליארד שקל מפעילות כלכלית שאיננה מדווחת לרשויות המס, ועוד כ-20.1 מיליארד שקל מס הכנסה על הרווחים הנוצרים מפעילות זו. בסה״כ מפסידה המדינה סכום עתק של 62 מיליארד שקל, מתוך פעילות של הכלכלה השחורה הנאמדת ב-244 מיליארד שקלים בשנה.

הבדיקה של כלכלני CofaceBdi מסתמכת על ההנחה כי פעילות הכלכלה השחור במשק מהווה 20% מכלל התמ״ג של ישראל ב-2016, העומד על 1.22 טריליון שקלים.

לדברי תהילה ינאי, מנכ״לית משותפת בחברת CofaceBdi, ״הכלכלה השחורה בישראל מהווה אבדן הכנסות אדיר למדינה, שיכלה להקצות את המשאבים העודפים על פי סדרי העדיפויות הלאומיים. מדינות רבות בעולם החלו כבר תהליכים לצמצום השימוש בשטרות מזומנים, מהלכים שיש להם השפעה גדולה במלחמה בהון השחור והעלמות המס. גם בישראל חלה בשנים האחרונות מגמת חיזוק המלחמה בהון השחור, שאת התוצאות שלה ניתן יהיה לראות להערכתי בשנים הקרובות״.

עורכי הדין המובילים בתחום המיסוי


השנה החולפת הייתה עמוסה במיוחד במשרדי עורכי הדין בתחום המיסים, כאשר ידוענים רבים ואחרים היו ועדיין על כוונת רשות המיסים, וחקירות רבות של דוגמניות כגון בר רפאלי וזמרים כדוגמת משה פרץ וקובי פרץ, ואנשי עסקים כגון ענבל אור יצרו כותרות בעיתונות ובטלוויזיה.

חברת המידע העסקי CofaceBdi מפרסמת גם השנה את דירוג משרדי עורכי הדין במסגרת דירוגי Bdi-Code ל-2017, ובהם דירוג משרדי עורכי הדין המובילים בתחום המיסוי.

מהדירוג השנה עולה כי משרדי העילית של עורכי הדין בתחום המיסוי בישראל הם (לפי סדר הא״ב):

אודי ברזלי, אלתר, גולדפרב זליגמן ושות׳, גורניצקי ושות׳, הרצוג פוקס נאמן, זיו שרון ושות׳, יגאל ארנון ושות׳, ירון-אלדר, פלר, שורץ ושות׳, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות׳, פישר בכר חן וול אוריון ושות׳, ש.הורביץ ושות׳ ומשרד שקל ושות׳.

בקרב משרדי קבוצת ה״עילית״ ניתן לציין השנה את משרד אודי ברזלי, שייצג את בר רפאלי בפרשה שבה צפויה רשות המיסים להגיש כתב אישום נגד הדוגמנית בגין העלמת הכנסות. כמו כן ניתן לציין את משרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות׳, המייצג את המיליארדר בני שטיינמץ, בפרשיית השוחד בהיקף של 5 מיליארד דולר שהתפרסמה באחרונה.

מלבד דירוג משרדי העילית, CofaceBdi מדרגים גם את קבוצת ה״מובילים הבולטים״ של משרדי עורכי הדין בתחום המיסוי, הכוללים (לפי סדר הא״ב):

איתן מהולל ושדות, בלטר גוט אלוני ושות׳, גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג ושות׳, זיסמן אהרוני גייר ושות׳, ליפא מאיר ושות׳, עמית פולק מטלון ושות׳, ש.פרידמן ושות׳, שבלת ושות׳ ומשרד שנהב ושות׳.

בדירוג משרדי ה״בוטיק – מובילים בולטים״ נמנים משרדי:
א.רפאל ושות, ברון ושות׳, גולדמן ושות׳, ד״ר מ.דרוקר ושות׳, ד.פוטשבוצקי, יולוס גזית ושות׳, משה מזרחי נח קריגל ומשרד פרופ׳ ביין ושות׳.

בדירוג ה״מובילים״ נמנו השנה משרדי:
ברנע ושות׳, דורון טיקוצקי קנטור גוטמן צדרבוי ושות׳, טולצ׳ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות׳, יהודה רוה ושות׳, נשיץ ברנדס אמיר ושות׳, פרל כהן צדק לצר ברץ, ראב״ד מגריזו בנקל ושות׳ ומשרד רוזנברג אברמוביץ שנלר.

ולבסוף בדירוג ה״בוטיק – מובילים״ נמנים השנה:
בסרגליק שחיבר ושות׳, ברכה ושות׳, זאבי בטש, חיים לוי, יאיר בנימיני ועמפלי עריכת דין מיסים.

יש לציין כי עו״ד חיים לוי הוא בין המייצגים של הזמר קובי פרץ, המנהל בימים אלה ערעור על הרשעתו וגזר דין של שנתיים מאסר שניתן לו בגין העלמת מס.

דירוג משרדי עורכי הדין בתחום המיסוי

קבוצת עלית (לפי סדר אלפביתי)
אודי ברזלי - עורכי דין
אלתר עורכי-דין
גולדפרב זליגמן ושות'
גורניצקי ושות' עורכי דין
הרצוג פוקס נאמן
זיו שרון ושות' עורכי דין
יגאל ארנון ושות' עורכי דין
ירון-אלדר, פלר, שורץ ושות'
מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עורכי דין
פישר בכר חן וול אוריון ושות'
ש. הורוביץ ושות'
שקל ושות' - עורכי דין
מובילים בולטים (לפי סדר אלפביתי)
איתן, מהולל & שדות
בלטר, גוט, אלוני ושות'
גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'
זיסמן, אהרוני , גייר ושות' עורכי דין  (ZAG-S&W)
ליפא מאיר ושות'
עמית, פולק, מטלון ושות'
ש. פרידמן ושות', עורכי דין
שבלת ושות'
שנהב ושות', עורכי דין ונוטריון
מובילים (לפי סדר אלפביתי)
ברנע ושות' עורכי דין
דורון טיקוצקי קנטור גוטמן צדרבוים & SRFF ושות'
טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות'
יהודה רוה ושות' - משרד עורכי דין
נשיץ ברנדס אמיר ושות'
פרל כהן צדק לצר ברץ
ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות' עורכי דין ונוטריונים
רוזנברג אברמוביץ שנלר, עורכי דין
משרדי בוטיק מובילים בולטים (לפי סדר אלפביתי)
א. רפאל ושות' , עורכי דין
ברון ושות', משרד עורכי דין
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
ד"ר מ. דרוקר ושות' - עורכי דין ונוטריונים
ד. פוטשבוצקי משרד עורכי דין
יולוס גזית ושות' משרד עורכי דין
משה מזרחי, נח קריגל עורכי דין
פרופ' ביין ושות'- משרד עורכי דין
משרדי בוטיק מובילים (לפי סדר אלפביתי)
בסרגליק  - שחיבר ושות' משרד עורכי דין
ברכה ושות' עורכי דין
זאבי-בטש,עורכי דין
חיים לוי ושות'
יאיר בנימיני משרד עורכי דין
עמפלי עריכת דין מיסים