CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

דירוגי חברות הבניה והנדלן המובילות לשנת 2015

חברות הבניה המובילות בישראל רשמו הכנסות של 43.7 מיליארד שקל ב 2014 - ירידה של כ-3% לעומת 2013 

‏‏‏‏מאי 2015

95 חברות הבניה המובילות בישראל רשמו ב-2014 מחזור פעילות בהיקף של 43.7 מיליארד שקל, ירידה של כ-3% לעומת מחזור פעילותן ב-2013. כך עולה מניתוח שערכה חברת המידע העסקי CofaceBdi במסגרת דירוג BDI-CODE לחברות הנדל"ן והבניה המובילות בישראל.
 
אחת הסיבות העיקריות לירידה בפעילות חברות הבניה הישראליות בשנה החולפת היא הקיפאון שנוצר בענף הנדל"ן בעקבות הצעת החוק למע"מ אפס, מה שהוביל רוכשי דירות רבים להמתין עם רכישת הדירה שלהם. עם זאת הנתונים האחרונים של הביקוש לדירות מראים כי הירידה בפעילות היתה זמנית בלבד.
מנתוני CofaceBdi עולה כי חברות הבניה המובילות בישראל מעסיקות יחדיו 31.4 אלף עובדים.
מהדירוג עולה כי 23% מחברות הבניה המובילות בישראל הן חברות ציבוריות, בעוד ש-77% מהן הן פרטיות.
 
נתוני חברות הבניה הפרטיות בתחום היזמות והבניה נחשפים 
נתוני CofaceBdi חושפים בין היתר את הנתונים של חברות הבניה הפרטיות המובילות בישראל. מהנתונים עולה כי קבוצת תדהר היא חברת הבניה הפרטית המובילה בישראל, והיא מגלגלת מחזור הכנסות בהיקף של 1.2 מיליארד שקל, והיא מעסיקה 640 עובדים.
במקום השני בדירוג חברות הבניה הפרטיות המובילות בישראל נמצאת חברת אלקטרה בניה, המעסיקה 220 עובדים ורושמת מחזור מכירות של 931.2 מיליון שקל.
במקום השלישי נמצאת חברת אס.ג'י. אס חברה לבנין, עם מחזור הכנסות בהיקף של 625 מיליון שקל ו-210 עובדים. במקום הרביעי נמצאת קבוצת בסט עם 160 עובדים ו-650 מיליון שקל הכנסות. חברת דונה חברה להנדסה ובנין נמצאת במקום החמישי עם 265 עובדים והכנסות שנתיות בהיקף של 530.8 מיליון שקל.
 
במקום השישי בדירוג נמצאת חברת אל-הר הנדסה ובניה, ובמקום השביעי נמצאת חברת אביסרור משה ובניו. במקום השמיני חברת גיא ודורון לוי ובמקום התשיעי נמצאת חברת צרפתי שמעון. את העשירייה הראשונה בדירוג סוגרת קבוצת מזרחי ובניו השקעות.
את העשיריה השניה בדירוג פותחת חברת מוחאמיד תופיק, ולאחריה מדורגות החברות י.ע.ז, שיתופית חברה לבניה, קבוצת אלמוג, וחברת רם אדרת המדורגת במקום ה-15.
לאחר מכן מדורגות החברות עומר הנדסה ובניה (מקום 16), אסום, האחים אבו עיאש, יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית ובמקום העשרים בדירוג נמצאת חברת דלויה מרכז הבניה.
 
סך ההכנסות השנתיות של 44 חברות הבניה הפרטיות בדירוג חברות הבניה הפרטיות המובילות בישראל מסתכם ב-9.945 מיליארד שקל, והן מעסיקות 3,985 עובדים.
 
 
חוק מע"מ אפס פגע בפעילות חברות הבניה
נתוני התחלות הבניה והירידה בהיקף העסקאות למכירת דירות שהיו ב-2014 מראים כי מדובר באחת השנים הגרועות בהיסטוריית הענף. מנתונים בלעדיים שאספה CofaceBdi מחברות בענף (גם חברות פרטיות שאינן מפרסמות את הדו"חות הכספיים שלהן, וגם חברות ציבוריות בבורסה) מתברר לראשונה היקף הפגיעה של חוק מע"מ אפס בחברות הפועלות בענף.
 
מנתוני CofaceBdi עולה כי ההכנסות של 50 החברות הגדולות בענף הנדל"ן ספגו ירידה של 9.9% בשנת 2014, זאת לעומת עלייה של 11.9% בהכנסות הענף ב-2013.
הירידה בהכנסות החברות בענף לוותה בירידה בשיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות, שהסתכם ב-15.5% לעומת 16.5% ב-2013.
 
אייל ינאי, מנכ"ל משותף בחברת CofaceBdi, מסביר כי "ירידה של אחוז ברווחיות התפעולית של חברות הנדל"ן היא משמעותית ביותר עבורן. אם ניקח לדוגמא את 50 הקבלנים הגדולים בישראל, הם ספגו ירידה של כ-250 מיליון שקל ברווח הגולמי שלהן, מה שמסביר בין היתר את הקריסות קבלני הביצוע שראינו בחודשים האחרונים. בשלב זה ב-2015 אנחנו רואים חזרה של הקונים לשוק, והתאוששות של הענף, אך חלק גדול מהקבלנים מתקשים עדיין מאד ואנחנו עשויים לראות קריסות נוספות כתוצאה מהטלטלה של 2014 גם בהמשך השנה. בסקר שביצענו אנחנו רואים אופטימיות גדולה של הקבלנים לגבי 2015 ו-2016, כי הריבית הנמוכה מאפשרת לגייס מימון באופן קל יותר, אבל האופטימיות לא במקומה כל עוד הרווחיות נשחקת".
 השינוי בתוצאות הפיננסיות של הקבלנים הגדולים
 

20132014פרמטר
16.5%15.5%שיעור רווח גולמי מסך ההכנסות
9.9%8.1%שיעור רווח תפעולי מסך ההכנסות
5.9%4.2%שיעור רווח נקי לפני מס מסך ההכנסות
18.8%16.3%שיעור הון עצמי מסך המאזן
16.3%16.4%שיעור ההתחייבויות לטווח קצר לתאגידים בנקאיים מסך המאזן
5.4%5.3%שיעור ההתחייבויות לטווח ארוך לתאגידים בנקאיים מסך המאזן
3.8%4.1%שיעור הוצאות מימון מסך ההכנסות
11.9% 9.9%-שינוי במחזור ההכנסות